Động cơ Diesel cho xe lu

Sử dụng nguồn lực nghiên cứu toàn cầu của mình, Weichai tập trung vào nghiên cứu các điều kiện vận hành của xe lu và xe phân loại để phát triển sản phẩm có tính ứng dụng cao, kinh tế và tiết kiệm, công suất phù hợp...đã đưa ra thị trường thành công động cơ thế hệ 2 cho xe lu và xe phân loại . Động cơ cho xe lu như WP4G, WP6G, WD10 và WD 12. Động cơ cho xe phân loại như WP6G và WP7G.